Ubezpieczenia na życie

Jak zabezpieczyć dorobek swojego życia?

Sukcesja w firmie i w rodzinie.

Mój wywiad dla Tygrysów Biznesu:
Dlaczego warto zadbać o planowanie spadkowe w swojej firmie i rodzinie.   

 

Będziemy mówić o trudnych sprawach?

Trudnych i prawdziwych. Większość tych spraw jest wynikiem złego, a często braku jakiegokolwiek planowania w funkcjonowaniu firm i rodzin na wypadek śmierci.  Efektem czego są takie nagłówki w gazetach: „Śmierć wspólnika doprowadziła do upadku firmę, która miała pieniądze i klientów” czy „Wieloletni spór sądowy pomiędzy spadkobiercami poróżnił rodzinę i zablokował majątek”.

 

Dlaczego warto stworzyć plan sukcesji dla swojej firmy czy rodziny?

W Polsce nie ma jeszcze zwyczaju tworzenia planów sukcesji i organizowanie zabezpieczeń na wypadek „nagłych i nieprzewidzianych” zdarzeń. Jest to bardzo ważne i pomaga nam uniknąć wielu komplikacji i dodatkowego stresu na wypadek śmierci bliskiej osoby. Niestety najczęściej takie sprawy odkładamy na później. Zabieramy się do tematu, gdy już jest za późno, często nie konsultujemy własnych zamierzeń ze specjalistą, przez co wpadamy w  pułapki prawne.

Sądy są areną wieloletnich sporów między spadkobiercami, którzy wcześniej sądzili (a najczęściej myślał tak spadkodawca), że jakoś dojdą do porozumienia. Sprawy jednak się komplikują, jeżeli dochodzą wielkie emocje po śmierci najbliższej osoby. Mamy także do czynienia z sytuacją, gdy spadkobiercy muszą spłacić się wzajemnie, żeby podzielić majątek, czy też z tym, że ktoś ubiega się o zachowek, a my nawet nie pomyśleliśmy, że może mieć do tego prawo np. dzieci z poprzedniego małżeństwa.

Nie mamy w zwyczaju sporządzać testamentów? 

Okazuje się, że tylko 5 proc. naszego społeczeństwa ma sporządzone testamenty. Co więcej, często zdarza się, że mają one niewłaściwą formę lub są prawnie wadliwe, gdyż zostały spisane bez konsultacji z fachowcem. Testament spisany bez stosownej wiedzy często przynosi zupełnie inne skutki prawne niż zamierzone.

Jakie zagrożenia dla przedsiębiorcy i członka rodziny niesie błędnie lub w ogóle nieuregulowana sytuacja spadkowa?

Aby uświadomić sobie zagrożenia wystarczy spróbować odpowiedzieć na kilka pytań:
– Co stanie się z firmą w przypadku śmierci właściciela, jednego ze wspólników lub współmałżonka?
– Ile wyniosą koszty likwidacji firmy? Co z rozliczeniem VAT-u, odprawami dla pracowników, umowami kredytowymi i leasingowymi? Co z upoważnieniami, koncesjami, dotacjami i decyzjami administracyjnymi?
– Jak zabezpieczyć się przed blokadą majątku firmowego i rodzinnego, gdy spadkobiercami zostają nieletnie dzieci lub dzieci z poprzednich  małżeństw?

– Jak szybko i legalnie można korzystać ze środków zgromadzonych na rachunkach bankowych zmarłego współmałżonka?
Odpowiedzi na te i wiele innych pytań powinniśmy poznać zanim postawi je za nas życie. Mechanizmem, który ma chronić nasze interesy jest właśnie plan sukcesji.

Od czego należy zacząć sporządzenie planu?

W sporządzeniu planu sukcesji przydatna jest pomoc doświadczonego doradcy i prawnika. Pomoże on przygotować plan uwzględniający zmieniającą się rzeczywistość, zmiany prawne i podatkowe. Każda sytuacja wymaga indywidualnej analizy – musimy uwzględnić szeroko pojętą specyfikę każdej firmy i rodziny. Trzeba uwzględnić wiele czynników, jak obecność niepełnoletnich dzieci, również z poprzednich związków, zobowiązania finansowe spadkodawcy, prawo do zachowku. W przypadku przedsiębiorstw część problemów zależy od formy prawnej prowadzenia firmy, czy jest to jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, jawna, z o.o. itd. Bardzo ważna jest właściwa ocena sytuacji rodzinnej i majątkowej przedsiębiorców. Nie zapominajmy, że brak planów sukcesji może mieć również wpływ na rodzinę i pracowników firmy.

Z jakimi sytuacjami komplikującymi sprawy spadkowe spotyka się Pani najczęściej?

Najczęściej, gdy zmarły był jedynym kredytobiorcą, to umowa kredytowa wygasa z chwilą jego śmierci i pozostałe saldo do spłaty zostaje długiem spadkowym wymagającym natychmiastowej spłaty. Jeżeli dług nie zostanie spłacony w terminie (najczęściej umowy kredytowe dają na to 14–30 dni), bank może zacząć naliczać odsetki karne.

Jeśli kredyt był na oboje małżonków, to po śmierci jednego z nich bank ma prawo do ponownego przystąpienia do oceny zdolności kredytowej żyjącego małżonka. W takiej sytuacji oczywiście będzie uwzględniał tylko jego wynagrodzenia oraz zobowiązania. Jeżeli się okaże, że nie ma zdolności kredytowej, bank może wypowiedzieć umowę kredytową i wymagać natychmiastowej spłaty długu, a w konsekwencji rozpocząć egzekucję, np. z nieruchomości. Musimy dalej pamiętać, że w wielu sprawach renegocjacji umowy z bankiem są potrzebne decyzje sądu rodzinnego, gdy współwłaścicielami nieruchomości stają się niepełnoletnie dzieci.

Jednym z częstych problemów jest też kwestia dziedziczenia w związkach nieformalnych. Partnerzy w takich związkach nie mają prawa dziedziczyć, cały dobytek staje się własnością dziecka. Jeśli para nie miała dzieci, dziedziczą rodzice. Można przekazać majątek partnerowi w formie darowizny czy testamentu, ale trzeba pamiętać, że jest on wówczas obciążony 20-procentowym podatkiem.

Co się dzieje w przypadku, gdy zmarły prowadził działalność gospodarczą?

Śmierć właściciela powoduje, że firma przestaje istnieć, gdyż wpis do CEIDG  traci moc. Wygasają także wszelkie posiadane decyzje, w tym te przyznające koncesje, zezwolenia i licencje, ponadto pełnomocnictwa i umowy, np. zlecenia, kredytu czy leasingu, a rachunek bankowy jest blokowany. Należy wówczas przeprowadzić likwidację firmy, czyli rozliczyć podatki (VAT, dochodowy itd.), wypłacić pracownikom odprawy. Firma nie jest już źródłem dochodu, tworzy się natomiast szereg zobowiązań, które wchodzą do spadku. Spadkobiercy mogą założyć nową firmę na bazie dotychczasowej dopiero po przeprowadzeniu postępowania spadkowego.

Uporządkowanie tych wszystkich spraw wydaje się być bardzo skomplikowane.

Tak naprawdę jednak nie są to sprawy skomplikowane, jeśli zadbamy o nie odpowiednio wcześnie, bez pośpiechu i emocji. Warto przeprowadzić wspólnie z doradcą analizą własnej sytuacji i znaleźć stosowne rozwiązania zawczasu.

Większość właścicieli firm nie dopuszcza faktu, że jesteśmy śmiertelni, najczęściej wiadomość o ciężkiej chorobie czy śmierci jest szokiem, co utrudnia odnalezienie się w gąszczu nakładających się ustaw i niespójnych regulacji samemu. Moja agencja ubezpieczeniowa zapobiega tym problemom i tworzy świadomy plan sukcesji za pomocą polis.

A dlaczego wybrała Pani taką specjalizację?

W związku z sytuacjami, które wydarzyły się w rodzinie i wśród znajomych zainteresowałam się tematem sukcesji. Wiem, jak jest to ważne, aby zaplanować wszystko dopóki żyjemy, pracujemy i możemy podejmować decyzje zgodnie z naszą wolą.

Jak zachęciłaby Pani do kontaktu osoby zainteresowane?

A dlaczego spotkanie ze mną? Przede wszystkim działam etycznie, wykonuję zawód z ogromna pasją i zależy mi by dopasować produkt do potrzeb i oczekiwań klienta. Mogę powiedzieć, że klienci zostają ze mną na zawsze i konkurencja mi ich nie odbiera, bo po prostu są zadowoleni i z produktu i z odpowiedniego serwisu.

Organizuję również konferencje i spotkania dla przedsiębiorców z prawnikiem, który jest specjalistą w tej dziedzinie i zapraszam na nie swoich klientów.

Dziękuję za rozmowę.

Edyta Dziankowska
Specjalistą ds. ubezpieczeń i inwestycji w firmie Aviva

Ubezpieczenia na życie

kontakt:
tel. kom.: +48 501 033 977
e-mail: dziankowska.edyta@aviva.com.pl