Co daje audyt polis?

Często mamy do czynienia z sytuacją, w której kupujemy ubezpieczenie, płacimy składki, a po 10 latach nie pamiętamy, po co je kupiliśmy. Ciężko jest nam przypomnieć sobie, co nami kierowało, podejmując tę decyzję, często emocjonalną, kilka czy kilkanaście lat temu.
Czy miało to być zabezpieczenie w razie śmierci, czy raczej forma oszczędzania? Czy ochrona wypadkowa, czy zdrowotna? Czy umowa miała być na określony czas, do jakiegoś wieku, czy na całe życie, a może do emerytury? A jaki wiek emerytalny był brany pod uwagę?
Dużo pytań bez odpowiedzi. Co więcej, dzisiaj możemy mieć zupełnie inne oczekiwania, nowy zawód, zmieniony stan cywilny i wyższy status majątkowy. Zmieniła się sytuacja człowieka, a umowa za nim nie nadążała.
Brzmi znajomo?

Audyt Polisy

Nie mamy nawyku aktualizowania umów ubezpieczeniowych. Zazwyczaj raz kupione ubezpieczenie trwa przez lata na tych samych warunkach. A szkoda, bo w większości przypadków można je lepiej dopasować do aktualnych potrzeb, czyli jednym słowem – spersonalizować, albo często można również obniżyć jego koszty.
Z mojego doświadczenia wynika, że większość ludzi płaci za swoje ubezpieczenia więcej niż są one warte. Mimo przepłacania, nieaktualizowane plany mogą spowodować wypłaty świadczeń totalnie nieadekwatne do potrzeb.

Audyt Polisy Ubezpieczeniowej

Przykładowo, odszkodowanie za nowotwór w kwocie 15 tysięcy złotych, kiedy na leczenie potrzebne jest 10 razy więcej. Brak środków na pokrycie codziennych kosztów, bo prywatny zabieg i rehabilitacja pochłonęły pieniądze wypłacone przez ubezpieczyciela. Albo suma ubezpieczenia z tytułu śmierci o wartości pięcioletniego Opla, która nie wystarczy nawet na spłacenie kredytów, nie mówiąc już o zapewnieniu jakiegoś minimum na dalsze życie rodziny. Co więcej, w wielu przypadkach jako uposażony w razie śmierci wskazany jest na przykład były mąż albo nieżyjący już członek rodziny.
Jeszcze innym zagrożeniem jest brak wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela wskutek braku zmiany wykonywanego zawodu. Ktoś ubezpieczał się jako student, a następnie rozpoczął pracę fizyczną na wysokości. Zupełnie inne ryzyko zawodowe, za które trzeba dopłacić. A wszystko nie przez złą wolę ubezpieczonego, a przez zwykłe niedopatrzenie.

Kontakt z agentem jest potrzebny kontrolnie raz na rok. Dodatkowo każdorazowo przy zaciąganiu kredytów, przy wchodzeniu w związek małżeński, bądź z niego wychodzeniu, przy rozwodzie. Tak samo w przypadku urodzenia się dziecka.
Są to sytuacje, w których główny plan finansowy na nasze życie dostaje nowe parametry. Trzeba go dostosować do nowych warunków, aby mieć gwarancję adekwatności zakresu umów do potrzeb. Warto pilnować też, aby nie przepłacać, czyli dostosowywać się cenowo do standardów rynkowych.
Sytuacja, gdzie umowy finansowe oraz ubezpieczenia, zawierane kilka lat temu, wymaga pogłębionej analizy finansowej. Mam na myśli pełny przegląd posiadanych umów i produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych, warunków tych kontraktów oraz sprawdzenie, jak te umowy przystają do dzisiejszych oczekiwań.
Prawdziwy doradca finansowy to taki, który potrafi skonstruować plan na lata, opierający się na rozwiązaniach finansowych, prawnych, podatkowych, oraz modyfikować go w miarę zmieniających się potrzeb klienta.

Audyt Polisy_